Συνδυαστική προπόνηση δύναμης και ισχύος

Η ισχύς είναι παράγωγο της δύναμης και της ταχύτητας  (P= F x V). Όπως είναι γνωστό, οι δυο αυτές μεταβλητές έχουν θεμελιώδη σημασία για τον αθλητισμό.